CZ

EN

Paul Kaye

Operating Partner

Role ve fondu

Paul je odpovědný za vyhledávání investičních příležitostí, tržní analýzy a obchodní prověrku společností.

Post akviziční role

Zpravidla v roli člena představenstva nese odpovědnost za strategii společností a jejich obchodní výkonnost. Díky své síti kontaktů a odborné expertíze dokáže přinášet do portfoliových společností nové obchodní partnery.

Praxe

Veterán v oboru s více než 35 lety praxe ve strojírenství a výrobním průmyslu. Vedle rozsáhlých zkušeností s řízením společností je také držitelem několika průmyslových patentů.

Paul se zaměřuje na rozvoj společností (strategie, obchod, strategický nákup a dodavatelský řetězec). Má zkušenosti v odvětví energetiky, jaderné energetiky, letectví, obrany, výrobě zdravotnického zařízení a námořním průmyslu. Paul má také výjimečnou schopnost identifikovat nové směry a trendy v průmyslu.

V minulosti byl Paul prezidentem Rolls-Royce pro střední a východní Evropu a členem dozorčí rady Rolls-Royce Polsko. Paul zde z absolutní nuly vybudoval renomované zastoupení společnosti.

Před působením v Rolls-Royce se Paul zaměřoval na vývoj produktů a rozvoj mezinárodních trhů pro přední globální firmy v oblasti těžby a zpracování kovů.

V současné době je Paul předsedou představenstva společnosti Elcom.

Vzdělání

Paul je vzděláním inženýr metalurgie a má za sebou rozsáhlou vědeckou praxi.

Je držitelem řady využívaných patentů v oblasti těžby a metalurgie.

Reference
Rolls-Royce

Rolls-Royce

Skrze pozici prezidenta pro střední a východní Evropu se Paulovi podařilo na zelené louce vybudovat místní přítomnost společnosti Rolls-Royce s obratem stovek milionů EUR, stovkami zaměstnanců a s více jak 200 společnosti v dodavatelském řetězci. Rolls-Royce se stal renomovaným partnerem pro místní vlády a významné společnosti v odvětví.

Zapojení členové týmu:
Paul