CZ

EN

Naším cílem je rozvoj společností
CEIP zahájilo svoji činnost v roce 2017 a aktivně vyhledává příležitosti pro spolupráci
Roko Industry
Roko Industry

ROKA Industry

www.roka-teplice.cz

ROKA Industry je výrobce svařovaných ocelových a nerezových konstrukcí s více než 20letou historií se sídlem v Teplicích. Výrobky jsou určeny jako díly pro stavební nebo obráběcí stroje. Perličkou jsou i dodávky ocelových podpěrných konstrukcí pro stavebnicové sochy LEGO parků. ROKA Industry disponuje širokým strojním vybavením zahrnujícím mj. technologie laserového pálení, horizontálního obrábění nebo svařování včetně využití svařovacích robotů.

Central Europe Industry Partners společnost rozvíjí společně s jejím původním majitelem. Již během prvních měsíců od vstupu do společnosti náš Operating partner zajistil hladké předání řízení od zakladatele na nový profesionální management, spolupodílel se na zavedení nového systému řízení výroby a reportingu a otevřel společnosti dveře k novým zákazníkům.

Vlastnický podíl CEIP: 70%

Elcom
Elcom

ELCOM

www.elcom.cz

Společnost ELCOM je výrobce a dodavatel služeb v oblasti elektrotechniky. Vedle dodávek měřících systémů pro energetiku se zaměřuje na oblast průmyslové automatizace se specializací na měřící systémy. Mimo jiné disponuje unikátní technologií pro vizuální (Machine Vision), akustické, vibrační a haptické testování. Výroba je lokalizovaná v Ostravě, Brně a Bystřici nad Pernštejnem. Mezi zákazníky patří společnosti jako ABB, Siemens, nebo Škoda Transportation.

Central Europe Industry Partners do společnosti vstoupil jako většinový vlastník s cílem ji nadále rozvíjet společně s původními majiteli, jejichž roli postupně přebírá stávající management společnosti, a to jak operativně, tak i akcionářsky. Operating partnerem je Paul Kaye. Jeho úkolem je asistence managementu při expanzi Elcomu na mezinárodní trhy.

Vlastnický podíl CEIP: Majorita